Корпоративным клиентам

Tel: (0542) 70-57-76
Mob-1: (050) 183-07-09
Mob-2: (068) 128-16-17
 • Корпорациям, крупным компаниям и корпоративным клиентам мы предлагаем уникальную возможность резмещения рекламы на курьерских пакет (конвертах). Уникальность рекламы на курьерских конвертах состоит в том, что курьерскими услугами пользуються преимущественно юридические лица (90%). Поэтому если Ваш бизнес нацелен на предоставление услуг или товаров для юридических лиц, реклама на курьерских пакетах как раз то, что вам нужно. Это лучший вид рекламо-носителя в B2B-секторе (B2B - англ. Business to Business, буквально бизнес для бизнеса). География распространения курьерского пакета - вся Украина, а именно 85% - областные центры, 15% - остальные города Украины. Разместив рекламу на курьерском пакете, вы гарантированно и на протяжении длительного времени получите доставку этой рекламы в офисы украинских компаний, предприятий и организаций. И самое главное - реклама на курьерском конверте никогда не останеться без внимания отправителя и получателя. Так же преимуществом является низкая стоимость такой рекламы. Минимальный тираж рекламы на курьерских пакетах - 30 тысяч конвертов. Возможно так же изготовление курьерских пакетов и размещение рекламного блока размером А3.

 • Корпоративным клиентам, которые постоянно пользуются услугами куреьской экспресс доставки, а так же государственным бюджетным организациям или комунальным предприятиям, мы гарантируем индивидуальный подход, гибкую систему скидок и обслуживание на высочайшем уровне.
  Если ваша компания имеет главный (управляющий) офис и структурные подразделения (филиалы, представительства или отделения) в областных центрах Украины или СНГ, мы готовы обеспечить курьерской связью (документооборот) не только управляющий офис со своими подразделениями, но и так же между вашими подразделениями.
  С примерным текстом заключаемого с нами договора о предоставлении курьерских услуг на украинском языке Вы можете ознакомиться ниже:
  1. Терміни та визначення.
  1.1 Авіаційна накладна (AWB) - документ, який складається на кожне Відправлення, має оригінальній номер та є одноразовим договором на його перевезення.
  1.2 Відправлення - належним чином запакована та оформлена кореспонденція або Вантаж, на які складено Авіаційну накладну та яка прямує мережею "Сумської кур'єрськї експрес пошти". 
  1.3 Вантаж (посилка) – будь-яке Відправлення вагою більше 5 кг. 
  1.4 Доставка “від дверей до дверей” – прийняття Відправлення в узгодженому з Клієнтом місці та доставка його за адресою, що вказана в AWB. 
  2. Предмет Угоди 
  2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надати послуги з організації експрес - перевезень кореспонденції та Вантажів Замовника за принципом “ від дверей до дверей” в різні пункти призначення в країнах, що обслуговуються Виконавцем, надалі за текстом "Послуги". Перелік пунктів призначення, що обслуговуються Виконавцем, зазначено у додатку 3. 
  2.2 Замовник зобов’язується в порядку та на умовах, викладених в цій Угоді, оплатити надані Виконавцем Послуги.
  3. Умови кур’єрских послуг 
  3.1. Послуги за цією Угодою надаються Виконавцем по відношенню як до Відправлень та Вантажу документарного, так і недокументарного характеру. Характер відправлення та Вантажу оцінюється як документарний, якщо відправлення являє собою паперову продукцію і не має комерційної цінності. Відправлення, які не підпадають під це визначення, оцінюються як відправлення недокументарного характеру. 
  4. Обов’язки Сторін 
  4.1. Замовник зобов’язується: 
  4.1.1. До часу прибуття кур’єра: 
  • запакувати відправлення з метою забезпечення неушкодженості вмісту при транспортуванні; 
  • підготувати повні адреси відправника та одержувача, адреси обов’язково повинні містити телефони та прізвища контактних осіб. 
  • Для Вантажів, у випадку прямування їх на експорт, також підготувати: 
  - дозволи (сертифікати, атестати) від відповідних державних установ на вивезення за межі України товарів, які підлягають такій процедурі згідно чинного законодавства України. 
  - лист до митниці з описом характеру Вантажу та зазначеною вартістю в доларах США. 
  - документ, що підтверджує вартість вмісту Вантажу (товарний чек, калькуляція собівартості продукції, накладна купівлі-продажу). 
  - інвойс або проформа інвойс на Вантаж. 
  - інші документи згідно митних правил України. 
  4.1.2. Викликати кур’єра, повідомивши Виконавця про місце знаходження відправлення. 
  4.1.3. Сприяти одержанню додаткової інформації та документів, які необхідні для подолання митних процедур, проблем з доставкою тощо. 
  4.2. Виконавець зобов’язується: 
  • Вчасно надіслати кур’єра в призначене місце для отримання відправлення, безкоштовно забезпечивши фірмовим конвертом (пакетом) та авіаційною накладною. 
  • Заповнити Авіаційну накладну, а при необхідності – інші документи для транспортування відправлення. 
  • Надавати Замовнику реєстр Відправлень адресату щомісячно, якщо вони мали місце за минулий місяць. 
  • Доставляти відправлення Замовника адресатам у терміни, що вказані у Додатку 1 (“Про надання кур`єрських послуг”). 
  • За запитом Замовника надавати підтвердження про доставку Відправлення адресату. 
  • Зберігати конфеденційність інформації щодо відправлень Замовника. 
  5. Відповідальність Сторін 
  5.1 Виконавець несе матеріальну відповідальність за прийняті від Замовника Відправлення у розмірі суми заявленої цінності (в іншому випадку – у розмірі 100 % сплаченого тарифу) при: - викраденні чи знищенні; - вручені не за призначенням чи без належного оформлення; - порушенні термінів доставки. 
  5.2. Виконавець не несе матеріальної відповідальності за внутрішній вміст Відправлення у випадках, коли упаковка не пошкоджена, а опис внутрішнього вмісту Клієнтом не оформлювався. Виконавець також не несе матеріальної відповідальності у випадках, коли при виявленні пошкодження упаковки не був складений акт за участю Виконавця. 
  5.3. Замовник несе відповідальність за правильність наданої інформації щодо вмісту відправлення і за правильність відомостей, занесених до авіаційної накладної. 
  5.4. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує на користь Виконавця пеню, виходячи з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за яким сплачується пеня, від несплаченої суми за кожний день порушення зобов'язань. 
  5.5. За порушення інших умов даної Угоди Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
  5.6. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються в Господарському суді відповідно до законодавства України. 
  6. Тарифи та умови платежу 
  6.1. Розрахунки за відправлення документів та вантажів здійснюються в гривнях на підставі рахунків, які виставляє Виконавець два, або за бажанням Замовника, один раз на місяць. 
  6.2. Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником в строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів з дати отримання рахунку, шляхом перерахування відповідної суми коштів на визначений Виконавцем поточний рахунок. Рахунок може бути доставлений кур’єром, поштою, відправлений по факсу чи електронною поштою. 
  6.3. Діючи тарифи на момент підписання договору вказані у Додатку 1 (“Про надання кур`єрських послуг”), Додатку 2, Додатку 3 и Додатку 4.. 
  6.4. Діючі тарифи можуть піддаватись змінам, про які Виконавець зобов’язується сповістити Замовника негайно після отримання наданої інформації, але не пізніше, ніж за два тижні до вступу в дію нових тарифів. 
  6.5. Виконавець має статус платника єдиного податку. 
  7. Форс-мажор 
  7.1. Виконавець не несе відповідальність за зобов’язаннями цієї Угоди у разі виникнення обставин непереборної сили та форс-мажорних обставин, прийнятих у договірній практиці України. Підтвердженням форс-мажорних обставин є сертифікат ТПП України або компетентного органу іншої держави. Після припинення дії таких обставин дія даної Угоди продовжується. 
  8. Строк дії та умови припинення Угоди 
  8.1. Угода набирає чинності з моменту підписання, та діє до 31 грудня 2009 року. 
  8.2. Угода може бути припинена достроково за взаємною згодою. 
  8.3. Дія Угоди у всіх випадках припиняється тільки після проведення повного взаєморозрахунку Сторін. 
  9. Інші умови 
  9.1 Угода укладена українською мовою по одному примірнику кожній Стороні, при цьому обидва примірники мають рівну юридичну силу. 
  9.2 Додатки до цієї Угоди є його невід’ємною частиною. 
  9.3 Умови цієї Угоди можуть бути змінені за попереднім погодженням Сторін. Такі зміни мають бути оформлені письмово, у вигляді додатку, який складатиме невід’ємну частину цієї Угоди. 
  9.4 Припинення надання послуг чи розторгнення даної Угоди не звільняє Замовника від сплати заборгованості. 
  10. Юридичні адреси Сторін

  (C)2007. Все права защищены.